Deset Fondovskih zapovedi

  1. ZA ZAKONITOST
  2. ZA TRANSPARENTNOST
  3. ZA SOODLOČANJE
  4. ZA OHRANITEV IZVIRNEGA PLEČNIKOVEGA STADIONA
  5. ZA OHRANITEV NASELJA FOND
  6. ZA PRAVICO DO BIVANJA V ZDRAVEM OKOLJU
  7. ZA ZMANJŠEVANJE ONESNAſEVANJA OKOLJA
  8. ZA VARNE ŠOLSKE POTI
  9. ZA OHRANITEV ZELENJA
  10. ZA PLEČNIKOVO LJUBLJANO