1. Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/2009, z dne 3. julij 2009), Plečnikovemu stadionu je posebej posvečen 10. člen
  2. Strokovno mnenje o skladnosti projekta BŠP z Odlokom o razglasitvi Plečnikovih del za kulturne spomenike državnega pomena (Dr. Peter Krečič, marec 2013)
  3. Strokovno mnenje k Poročilu o vplivih na okolje za BŠP glede ocene vplivov na Plečnikov stadion - kulturni spomenik državnega pomena (Umetnostnozgodovinski inštitut Franca Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Dr. Damijan Prelovšek, februar 2013)
  4. Plečnikov stadion in vprašanje pravne države (Dr. Damijan Prelovšek, Umetnostna kronika, september 2012)
  5. Natečajna rešitev za stadion izniči Plečnikovo avtorsko zasnovo (Icomos Slovenija, http://www.siol.net/kultura/novice/2009/05/plecnikov_stadion.aspx)
  6. Prikaz projekta Bežigrajski športni park
  7. Umetnostnozgodovinska valorizacija objekta Stadion arhitekta Jožeta Plečnika (Dr. Peter Krečič, november 1993)