Drage Fondovke, dragi Fondovci!

Tudi v letu 2016 se je v zvezi s prenovo stadiona oziroma s poskusom zemljiške špekulacije na naš račun marsikaj dogajalo, a končnih odločitev še vedno ni. Odprt je postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za gradnjo z vseh vidikov spornega Športnega parka Bežigrad, katerega izdaja je bila že večkrat zavrnjena, in še vedno ni odločitve sodišča v nepravdnem postopku za določitev pripadajočega oziroma funkcionalnega zemljišča k Fondovim hišam.

Žal investitor vztraja pri okoljsko nevzdržnem projektu in ga še vedno ni pripravljen prilagoditi, stadiona pa kot lastnik ne vzdržuje, kot bi ga moral, kar je pravno in moralno nedopustno. Tudi država še vedno ne ukrepa, čeprav gre celo za Plečnikovo dediščino, ki je nacionalna kulturna dediščina najvišjega ranga.

Upamo vsaj, da sodišče čim prej sprejme končno odločitev v zvezi s parcelo 312 oziroma vrtovi, saj so po zakonu merodajni dokumenti iz časa gradnje, po katerih sporno zemljišče nedvomno pripada Fondovim hišam in katere smo predložili sodišču na prvem naroku, ki smo se ga Fondovke in Fondovci udeležili v izjemnem številu. Sicer pa ostali posamezni postopki za vzpostavitev etažne lastnine vseh hiš v naselju in določitev pripadajočih zemljišč k posameznim stavbam potekajo in se približujejo zaključku. Vse hiše bodo kmalu imele zgledno urejeno etažno lastnino in pripadajoča funkcionalna zemljišča.

V naselju pa napredujemo tudi po videzu, saj je uspešno prenovljena fasada druge hiše od sedemnajstih. Ker si poleg čimprejšnje kulturnovarstvene in okoljsko primerne prenove stadiona želimo lepše podobe našega naselja, bomo predvidoma v februarju organizirali srečanje vseh etažnih lastnikov v sejni sobi Družbenega doma Stadion, na katerem nam bo predstavnik etažnih lastnikov prenovljene hiše predstavil celotni projekt in pomagal s pridobljenimi izkušnjami.

Vsem v naselju, bližnjim in oddaljenejšim podpornikom ter obiskovalcem spletne strani Iztepač želimo srečno in zdravo novo leto 2017.

Ljubljana, 28. 12. 2016 Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš