Arhiv aktualno

Ljubljana, 25. 04. 2013

Zavrnjen zahtevek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za projekt Bežigrajski športni park

Agencija RS za okolje je 25. aprila 2013 zavrnila vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka.

Odločitev Agencije za okolje je za stanovalce Fonda in tudi za vse, ki v sosesko dnevno prihajajo, bodisi da vozijo otroke v šolo, vrtec ali na prostočasne dejavnosti bodisi da imajo v soseski druge dejavnosti, izredno pomembna. Varuje ustavno pravico do bivanja v zdravem okolju, hkrati pa daje možnost za ohranitev izvirne Plečnikove dediščine v skladu z zakonom.

Na spletni strani ARSO so v sporočilu za javnost navedeni naslednji razlogi za zavrnitev: “Agencija RS za okolje je po pregledu dopolnjene dokumentacije ugotovila, da iz presoje vplivov na okolje izhaja, da stranki ni uspelo dokazati, da škodljivih posledic načrtovanega posega na okolje ne bo, da stranka ni v celoti izvedla napotil, ki jih je v svoji odločbi podalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in ni upoštevala pripomb stranskih udeležencev. Agencija RS za okolje je ugotovila, da za odločanje nima vseh potrebnih podatkov.

Stranka v elaboratu - presoji vplivov na okolje v delih, ki obravnavajo vpliv hrupa nameravanega posega med gradnjo in obratovanjem na okolje ter zdravje ljudi ni podala celotne ocene hrupa med obratovanjem stadiona, ni ovrednotila vseh vplivov, ki so s posegom povezani, ni predložila vseh podatkov, ki se nanašajo na prevoz izkopane zemljine in prevoz drugih materialov, ni se opredelila do emisije hrupa vseh strojev, ki naj bi se uporabljali na prostem, ni podala opisa in ocene morebitnega medsebojnega učinkovanja vseh že identificiranih vplivov, ni opravila kvantitativne ocene vplivov hrupa v II. do VII. faze gradnje in nenazadnje ni dopolnila presoje vplivov na okolje v delu, ki obravnava medsebojne učinke različnih vplivov na človekovo zdravje; kar je v nasprotju z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave.„

Odločitev sicer še ni dokončna, saj ima investitor pravico do pritožbe. Celotno sporočilo za javnost si lahko preberete na: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/arhiv.html