Podžupan Janez Koželj o Plečnikovem stadionu

700.000 evrov za začasno prenovo

Ljubljanski podžupan in poznavalec Plečnikove dediščine Janez Koželj meni, da bi občina preostala solastnika Bežigrajskega športnega parka, predvsem pa Pečečnika, težko prepričala o »kakršni koli alternativni rešitvi, ki bi bila v prid spomeniku, ne bi pa bila v prid izvedbi velikopotezno zastavljenega projekta prenove in posodobitve stadiona«, ker je sama lastnica le 28 odstotkov družbe. Koželj poleg tega ni prepričan, da bi občina z izstopom iz družbe storila kaj koristnega, »razen v moralnem smislu«.

Koželj sicer podpira predloge arhitekturne stroke za delno prenovo Plečnikovega stadiona, ki bi na tak način hitro oživel in se s tem lažje ohranjal, medtem ko bi vzporedno tekli postopki za njegovo dokončno prenovo. Po njegovih besedah bi bilo treba »odpraviti namerne poškodbe na glorieti – častni loži, rekonstruirati odprtino v opečnatem zidu, do konca prenoviti stebriščno lopo, zaščititi ogrožene dele spomenika, popraviti tribune, vhode, garderobe in paviljon s sanitarijami ter urediti danes zaraščeno travnato igrišče«. Za te posege bi po Koželjevem izračunu porabili okoli 700.000 evrov. Po prenovi bi občina stadion namenila treningu, rekreaciji in raznim prireditvam na prostem.

Ljubljanski podžupan je prepričan, da bi začasna raba Plečnikovega stadiona in drugih zapuščenih, propadajočih stavb ali zemljišč koristila vsem, »najprej seveda samim stavbam in konstrukcijam, nato uporabnikom in okoliškim prebivalcem, potem financam in ugledu lastnika, posredno pa tudi urejenemu okolju mesta«. Koželj pa ob tem ni navedel, zakaj se Bežigrajski športni park na pobudo mestne občine tega ne loti.

https://www.dnevnik.si/1042711802/lokalno/ljubljana/prenova-plecnikovega-stadiona-mol-namerava-znizati-stopnjo-varovanja-pred-hrupom-za-bliznje-fondove-hise

Janez Koželj, arhitekt in ljubljanski podžupan, je prenovo Plečnikove hiše označil za "obredno dejanje", Na podlagi uspešne prenove hiše, ki je bila v zelo slabem stanju, bi bilo mogoče prenoviti tudi Plečnikov stadion, meni Koželj.

( RTV SLO, 26.1.2016: http://www.rtvslo.si/moja-generacija/prenovljena-plecnikova-hisa-ujeta-na-knjizne-strani-in-filmski-trak/384341 )